voor wie is spiegelen en coachen?


Paardencoaching kan zowel op individueel niveau, teamverband en jong/oud.

Op individueel niveau helpt paardencoaching vooral bij je persoonlijke bewustwording.  (Onbewuste) thema’s waar je mee zit komen in een sessie paardencoaching direct naar boven. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema te kennen, maar dat een dieper liggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.

In team/gezinsverband werkt paardencoaching op individueel niveau , maar daarnaast ook op de relaties tussen de deelnemers. Tijdens een sessie laat een paard direct zien waar en/of bij wie de meeste energie zit, zonder dat hier een waardeoordeel aan wordt gekoppeld. Door het beleven, voelen en zien van het beeld dat het paard geeft, krijgt ieder teamlid zélf inzichten in de situatie. Hierdoor ontstaat binnen het team ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en hiermee om te gaan. Mede omdat er tijdens de paardencoaching niet veel gesproken hoeft te worden, wordt deze manier van werken door teams als zeer veilig ervaren.

coaching & spiegelen

hoe werkt paardenspiegelen?

speciale wensen