samenwerking


LeonardoHorse is bedacht en wordt gerund door Anne-Marie met hulp van echtgenoot Paul samen met hun twee zoons, helpende vrienden en natuurlijk de pony’s en paarden.

Echtgenoot Paul Krieger is een creatief praktisch dyslectische slimmerd. Hij vaart van jongs af aan zijn eigen koers. Paul is Anne-Marie’s middelbare schoolliefde. Ze zijn met elkaar volwassen geworden. Ze vullen elkaar zeer goed aan in het samen bedenken en doen. Paul is Anne-Marie’s rots-in-de-branding en haar houvast. Paul is een hoefsmid met veel gevoel voor paarden.

Om continuïteit en als het nodig is snelle instroom te kunnen bieden wordt er naast individuele begeleiding ook in de vorm van trainingen gewerkt.  Bijkomend voordeel is het samen ont-moeten van andere jongeren en hun ouders.

Alle groepen zijn klein.  2 tot 5 kinderen/mensen per groep. Dit is om deelnemers voldoende aandacht, maar zeker ook om overzicht te houden. Er wordt immers vaak met paarden gewerkt of “stoere” activiteiten buiten gedaan waarbij goede begeleiding essentieel is. Bij grotere groepen (tot 8) worden om deze redenen samengewerkt met professionele (co)trainers Petra Maas, www.leefleer.nl, en Martine Platvoet,  www.martineplatvoet.nl.

Daarnaast wordt er vanuit een netwerk van coaches, hoogbegaafdheidscoaches en sensitiviteitstrainers vanuit LeonardoHorse samengewerkt. Binnen hun samenwerking Merakicontact geven Anne-Marie Krieger en Petra Maas verder vorm aan hun complementaire expertise.