leren door ervaren


Ervaringen opdoen door het werken met paarden en de ervaringen koppelen aan emoties en van daaruit naar gevoel en omgekeerd. Het blijkt succesvol en zeer waardevol te zijn. Het geeft bewustwording van “vage onderbuik gevoelens” of “hoe je op anderen overkomt” of “iets wat je uitstraalt maar eigenlijk niet bent of wilt zijn”.

Alle activiteiten binnen LeonardoHorse hebben een theoretische achtergrond. Het idee LeonardoHorse is eind 2010 ontstaan, het traject is compleet en holistisch, dit betekent dat alle levensfacetten aandacht krijgen in de begeleiding. Enkele van deze levensfacetten zijn school, gezin, kind en vrije tijd, lichaamsbeweging, voeding en opvoeden, leren voor school én aanleren van levensvaardigheden. Kortom alles wat je nodig hebt in je totale zijn; wat je doet, zegt, denkt en voelt en uitstraalt.

Pas in 2018 was de tijd rijp om naar buiten te treden met LeonardoHorse. De specialiteit van LeonardoHorse ligt in de ruime kennis en diversiteit aan begeleidingsmogelijkheden voor mensen die hoogsensitief en/of hoogbegaafdheid zijn of beroepsmatig omgang hebben met hoogbegaafden. Toch is LeonardoHorse voor iedereen die wel een steuntje in de rug of intensievere begeleiding nodig heeft.